Bizden Haberler

 Yetkilendirilmiş ve Aday  Belgelendirme Kuruluşlarının Dikkatine (MYK Duyurusu)

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığımızca yürütülen Ar-Ge  çalışmaları kapsamında 2019 yılından bu yana tüm mesleklerde Türkçe-İngilizce olarak çift dilde düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin uluslararası geçerliliğine katkıda bulunmak, ülkemizdeki nitelikli ve belgeli işgücünün uluslararası dolaşımını kuvvetlendirmek amacıyla   6 yabancı dilde çift-dilli belge düzenleme alt yapısı tamamlanmıştır.

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığımızca yürütülen Ar-Ge  çalışmaları kapsamında 2019 yılından bu yana tüm mesleklerde Türkçe-İngilizce olarak çift dilde düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin uluslararası geçerliliğine katkıda bulunmak, ülkemizdeki nitelikli ve belgeli işgücünün uluslararası dolaşımını kuvvetlendirmek amacıyla   6 yabancı dilde çift-dilli belge düzenleme alt yapısı tamamlanmıştır.

MYK Yönetim Kurulunun 23/09/2020 tarihli 2020/121 sayılı kararı ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin MYK Web Portal otomasyonu aracılığı ile Türkçe- İngilizce'nin yanısıra Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe- İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça olmak üzere 6 farklı dilde düzenlenebilmesine ve 1 Ekim 2020 tarihi itibari ile belge düzenleme ekranlarında her bir aday için farklı dil seçeneklerinde belge düzenlenebilme hizmetinin kuruluşlara açılmasına karar verilmiştir. Ülkemizde ve dünyada bir ilk olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda farklı dillerde düzenlenebilecek olup, MYK Web Portalı üzerinden tüm belge sahipleri ve işverenler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini 6 farklı dilde ücretsiz olarak görüntüleyebilecektir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin 6 yabancı dilde düzenlenebilecek olması hakkında başta Bakanlığımız tarafından yapılacak basın bildirisi olmak üzere yazılı ve görsel medyada yer almasına ilişkin bir dizi hazırlık yapılmış olup ekli afişler Kurum sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacaktır. Yapılacak olan paylaşım ve afişlerin YBK’larımızın kendi hesaplarından da paylaşılması e-posta ekinde sunulan afişlerin YBK ofislerine çıktı alınarak asılması konu hakkındaki tanınırlığın artırılması açısından önem arz etmektedir.

Farklı dilde belge basımı, belgenin yeniden basımı ve belge yenileme masraf karşılıklarına ilişkin Başkanlığımızca 21 Temmuz 2020 tarihinde YBK’larımıza anket uygulanmış ve 4 Ağustos 2020 tarihli e-posta ile anket sonuçları YBK’larımız ile paylaşılmıştır. Vatandaşlarımız tarafından Kurumumuza iletilen talepler, YBK’larımızın anket vasıtasıyla ilettiği görüşler birlikte değerlendirilerek  farklı dilde basılı olarak düzenlenecek belgelerin, kaybedilen belgelerin ve yenilemesi yapılacak olan belgelerin masraf karşılıkları aynı sayı ve tarihli yönetim kurulu kararı ile belirlenmiştir. Buna göre, özellikle  MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücünün belgenin yenilenmesinde teşvik edilmesi ve belgeye ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla belge kaybı, belge yıpranması, farklı dilde yeniden basım, sınavsız belge yenileme ve sınavlı belge yenileme nedeni ile yeniden basılacak belgeler için ise Kurum tarafından tahsil edilecek belge masraf karşılığının 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren %50 oranında indirimli olarak (2020 yılı için 75 TL) uygulanmasına karar verilmiştir. 

Bununla birlikte belgenin yeniden basım durumları için yapılan indirimin (belge kaybı, belge yıpranması, farklı dilde yeniden basım, sınavsız belge yenileme ve sınavlı belge yenileme) adaylara yansıması için ilgili tüm süreçlerin ivedi olarak revize edilmesi ve ücret tarifelerinde gerekli güncellemelerin yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda 1 Ekim 2020 itibari ile 150 TL'nin üzerinde olan sınavsız belge yenileme ücretleri MYK Web Portal tarafından otomatik olarak 150 TL'ye revize edilecektir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı ve iyi çalışmalar dileriz.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 2020 YILI BELGE MASRAF KARŞILIKLARI İLE YETKİLENDİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BEDELLER

A) BELGE MASRAF KARŞILIĞI: Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği 36 ncı madde birinci fıkra (a) bendine göre,