Derneğimiz

Derneğimiz, ürün, personel ve sistem belgelendirmesi gibi tüm alanlarda sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek ve niteliklerini arttırmak amacı ile kurulmuştur.

Bu açıdan, Derneğimiz “Uluslararası Akreditasyon Birliklerince akredite olmuş ulusal yada uluslararası belgelendirme kuruluşlarının vizyon ve misyonlarını takip etmek,

uluslararası standartlara bağlı olarak sistem kurulumu, ürün yada üretim kalitesini arttırmak ve hizmetlerin gelişimine katkıda bulunmak.

Hayat boyu öğrenim veya belli eğitimlerin ardından verilen belgelendirme hizmetlerinin dünyada kabul edilmiş / edilebilir standartlarının ülkemizde uygulanabilirliği üzerinde çalışma / araştırma yapmak, ayrıca bu hizmetleri var olanın ötesinde en iyi seviyeye taşımak ve sürdürülebilir hale getirmek ” gayesi taşımaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda 2019 yılında kurulan derneğimiz faaliyetlerine devam etmektedir.