.

 

.

Mesleki Yeterlilik

Belgenizi Aldınız mı? 

BEK-DER

VALE GÖREVLİLERİNE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUMLULUU GETİRİLDİ

Amacımız

Derneğimiz ürün, personel ve sistem belgelendirmesi gibi tüm alanlarda sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek ve niteliklerini arttırmak amacı ile kurulmuştur.

Bu açıdan, Dernek “ Uluslararası Akreditasyon Birliklerince akredite olmuş ulusal yada uluslararası belgelendirme kuruluşlarının vizyon ve misyonlarını  takip etmek, uluslararası standartlara bağlı olarak sistem kurulumu, ürün yada üretim kalitesini arttırmak ve hizmetlerin gelişimine katkıda bulunmak, hayat boyu öğrenim veya belli eğitimlerin ardından verilen belgelendirme hizmetlerinin dünyada kabul edilmiş / edilebilir standartlarının ülkemizde uygulanabilirliği üzerinde çalışma / araştırma yapmak, ayrıca bu hizmetleri var olanın ötesinde en iyi seviyeye taşımak ve sürdürülebilir hale getirmek ” gayesi taşımaktadır.

       Dernekçe sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

        1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

        2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

        3-Amacın gerçekleştirilmesi için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

        4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemeleri temin etmek,

        5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

        6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

        7- Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

        8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve deva ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

         9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

       10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

       11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

       12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

       13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

       14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

       15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

       16-Amacı gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

 

Bilgilendirmeler

Belge Zorunluluğu Olan Meslekler

Mesleki Yeterlilik Belgesi, Ustalık veya Meslek Lisesi Mezunu olunması gereken meslekler

Devamını oku...

Mesleki Yeterlilik Belgesi Muafiyet Tablosu

Bazı meslek grupları sahibi ellerinde belge var ise Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğundan muaftır.

Devamını oku...

Devlet tarafından Karşılanacak Sınav Ücret üst Limitleri

Belge Zorunluluğu Kapsamına Alındığında İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri 2020 Üst Limitleri

Devamını oku...